Кохання

Конфлікти

Наше життя наповнене комунікаціями і стосунками з людьми. Кожен з нас має свою точку зору, різні цілі, цінності, очікування, мотиви..

. Конфлікти неминучі і є частиною повсякденного життя.Головне, що треба зрозуміти про будь-який конфлікт: його суть і причина – це протиріччя інтересів.

Тема конфліктів досить широка, існує цілий напрямок, конфліктологія, яка займається вивченням виникнення, розвитку і розв’язання конфліктів. Конфлікти поділяють на внутрішньоособистісні (що проходять всередині самої людини, між її потребами, інтересами, почуттями) та міжособистісні (між людьми). А поведінка в конфліктах може бути конструктивним і деструктивним.

Конструктивне поведінка: в міжособистісному конфлікті – не є руйнівним; психологічно коректно: враховуються психологічні особливості опонента; задоволені потреби обох сторін; сприяє нормалізації відносин, знімає напругу, призводить до взаєморозуміння; відбувається усвідомлюється, створюються нові способи взаємодії конфліктуючих сторін. Завдяки конструктивним внутриличностным конфліктів людина розвивається, прагне до самовдосконалення. Деструктивне: в міжособистісному конфлікті – конфліктна ситуація ускладнюється, напруга зростає, можливі афективні реакції, наноситься шкоди (матеріальний, фізичний, моральний; мета: нанести максимальної шкоди протиборчої сторони).

В внутрішньоособистісних конфліктах – уникнення, ігнорування, сильні переживання, що супроводжуються стресом, страхом, депресією та ін. Для успішної взаємодії у будь-яких конфліктах треба усвідомлювати негативний емоційний стан, вміти вирішувати протиріччя, нейтралізувати деструктивний вплив, словом, володіти конфліктної компетентністю. Вирішити конфлікт – означає усвідомити, що стоїть за емоційними проявами, прийняти право на існування іншої позиції, перейти на якісно новий рівень.

Конфлікт містить у собі величезний ресурс для розвитку, це потужна енергія, яку потрібно спрямовувати у позитивне русло. © А. А.
Михальова, 2020Любое використання або копіювання матеріалів допускається тільки з дозволу правовласника та з вказанням посилання на джерело.

Related posts

Leave a Comment