Будова земної кори та корисні копалини м-б 1,22 000 000 карт